Quân Trường Hành Khúc
(Quân Trường Vang Tiếng Gọi)
::: Trầm Tử Thiêng :::

***

Một hai ba bốn... một hai ba bốn

Đây khúc ca vang lên nơi quân trường đầy hào hùng
Vai ghé vai ta đua tài trong tình thân ái
Đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm
Thao trường đổ mồ hôi
Thao trường đổ mồ hôi
Chiến trường bớt đổ máu
Chiến trường bớt đổ máu

Cố lên, cố lên dù nhọc nhằn
Da chan mồ hôi pha máu hồng viết thành sử xanh

Anh em ơi! Anh em ơi!
Đem sức trai nêu chí hùng lưu tiếng ngàn thu
Anh em ơi! Anh em ơi!
Ta quyết thề đem mồ hôi rửa sạch hận thù

Thao trường đổ mồ hôi
Thao trường đổ mồ hôi
Chiến trường bớt đổ máu
Chiến trường bớt đổ máu

Cố lên, cố lên dù nhọc nhằn
Da chan mồ hôi pha máu hồng viết thành sử xanh.